Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 1, wpisane do KRS: 0000124999, posługujące się numerem NIP: 631-220-79-03 i REGON: 000806683. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Dane osobowe podawane podczas zapisu do bazy newsletter są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.


§2. Administrator Danych

4. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: rodo@sjc.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

5. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania w celu prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia Muzycznego Śląski Jazz Club poprzez strony internetowe Stowarzyszenia na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.w celu poprawy jakości usług, umożliwieniu dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz na możliwości zapytania o zgodę niezbędną do przedstawienia naszej oferty handlowej.

6. Korzystając ze stron internetowych Stowarzyszenia, czyli sjc.pl, czwartekjazzowy.pl oraz jazzwruinach.pl jesteś ich użytkownikiem, a my Administratorem Danych Osobowych

7. Twoje Dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazisz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

8. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, wyłącznie w związku z realizacją naszych celów statutowych..

9. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Twoją szczególną sytuacją.

10. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenia Muzyczne Śląski Jazz Club narusza przepisy Rozporządzenia.

11. Korzystanie ze strony internetowej www.sjc.pl oraz innych stron należących do Stowarzyszenia Muzycznego Śląski Jazz Club, czyli www.czwartekjazzowy.pl oraz www.jazzwruinach.pl  jest czynnością dobrowolną.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij